สมัครสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก

  • ให้วงเงินสินเชื่อสำหรับ คนมีรถบรรทุกสูงสุด 80% ของราคาประเมินรถบรรทุก รับอายุรถสูงสุด 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
  • ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 - 60 เดือน ให้เหมาะสมกับ ความต้องการลูกค้า และยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้
  • สะดวกสบายด้วยช่องทาง การชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดูช่องทางการชำระเงินทั้งหมด