รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้ ผ่อนที่ไหนเราก็รับปิดให้

รีไฟแนนซ์รถยนต์ กับทิสโก้ออโต้แคช ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยากได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด
 • รับเงินก้อนแรกไปใช้ก่อน 50,000 บาท*
 • ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 - 72 เดือน ให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า
 • โปะ ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้
 • ติดไฟแนนซ์อยู่ เรารับปิดให้ หากผ่อนมาเกินครึ่งของสัญญา
 • ไม่มีค่าดำเนินการปิดไฟแนนซ์
 • สะดวกสบายด้วยช่องทาง การชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดูช่องทางการชำระเงินทั้งหมด

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว


รีไฟแนนซ์รถ รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้

กรุณากรอกข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

  บุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
  • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
   หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ 
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก เพื่อรับโอนเงินเข้า
  • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
  • เอกสารแสดงภาระหนี้เดิมที่ต้องการปิด
  • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
  • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

  นิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนาใบ ภพ.20
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก เพื่อรับโอนเงินเข้า
  • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
  • เอกสารแสดงภาระหนี้เดิมที่ต้องการปิด
  • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
  • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

  อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% - 1.05% ต่อเดือน
  • ดอกเบี้ยที่แท้จริง 12.64% - 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก 

  วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

  หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด
  และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate)

  ตัวอย่าง
  วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% ต่อเดือน เท่ากับ
  อัตราดอกเบี้ย Effective Rate 12.64155% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน  

  ค่างวด  
  = ( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด
  =  (100,000 + (100,000 x 0.59% x 60))/60
  =  2,257 บาท ต่อเดือน

  หมายเหตุ :
  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกันโดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร