แนะนำเพื่อนมา ฟินยกก๊วน


กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ผู้แนะนำ ต้องไม่ใช่ พนักงาน หรือ ตัวแทน (Agent) ที่ต้องส่งงานสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ผ่านธนาคารทิสโก้ หรือ สมหวังเงินสั่งได้ทั่วประเทศ
  • ผู้ถูกแนะนำ จะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับกลุ่มทิสโก้มาก่อน หรือเคยใช้บริการและปิดบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน กรณีที่ ผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำเป็นสามีภรรยา จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ ***กรณีที่ชื่อของผู้ได้รับการแนะนำ มีการแนะนำซ้ำ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลที่ได้รับก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ถือเอาการตัดสินใจของทิสโก้เป็นที่สิ้นสุด
  • ระยะเวลาเข้าร่วมแคมเปญ หมดเขตวันที่ 30 ธันวาคม 2567