ร่วมงานกับเรา

ทิสโก้เป็นสถาบันที่รวมความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงิน เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าธนบดี บริการด้านหลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจ โดยพัฒนาคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า บนมาตรฐานและความต่อเนื่องของการให้บริการด้วยดีมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี

ทิสโก้เป็นบริษัทที่ริเริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อทิสโก้ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2548 จึงขยายขอบเขตการให้บริการจากสินเชื่อเช่าซื้อ สู่บริการที่เกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์อย่างครบวงจรในปัจจุบัน ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถใช้แล้ว สินเชื่อรถจักรยานยนต์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (TISCO Auto Cash) สินเชื่อเพิ่มวงเงินสำหรับคนมีรถ (TISCO Top Up) รวมถึงบริการประกันชีวิต และประกันภัย นอกจากนี้ยังมีสินเชื่ออื่นๆ อาทิ เคหะอเนกประสงค์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ลีสซิ่งเครื่องจักรเพื่อการพาณิชย์ ฯลฯเพื่อครอบคลุมทุกความต้องการทางการเงิน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยอย่างมืออาชีพ โดยมีสาขาที่ให้บริการอย่า่งครอบคลุมทั่วประเทศ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นในการทำงาน รักความความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการทำงานกับทิสโก้


เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ / รถยนต์ใช้แล้ว (ประจำ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

ลักษณะงาน : ให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่/รถยนต์มือสอง สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีบุคคลิกภาพ ไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สนใจและรักในงานให้บริการแก่ลูกค้า
 • สามารถออกไปติดต่อลูกค้านอกสถานที่ทำงานในวันจันทร์ - เสาร์ได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีพื้นฐานการพิจารณาสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ TISCO Auto Cash (ประจำ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

ลักษณะงาน : ให้บริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อ TISCO Auto Cash กับลูกค้าที่มาติดต่อที่สำนักงาน

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีบุคคลิกภาพ ไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สนใจและรักในงานให้บริการแก่ลูกค้า
 • มีความสามารถในการทำประชาสัมพันธ์
 • มีพื้นฐานการพิจารณาสินเชื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2633 7125-6 
โทรสาร : 0 2633 7150
อีเมล์ : humanresources@tisco.co.th