รู้ไว้...ก่อนเป็นหนี้

        การมีหนี้ ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ การที่เราไม่วางแผนก่อนการเป็นหนี้ และไม่รู้ว่าหนี้ที่เรามีเป็นหนี้แบบไหนกันนะ แล้วเราจะจัดการหนี้ของเราได้อย่างไร?
ทิสโก้ออโต้แคช ขอแนะนำ 3 ข้อที่ควรรู้ไว้ก่อนที่เราจะเป็นหนี้ 

 

ก่อนที่เราจะเป็นหนี้ เราต้องรู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง จะได้รู้ว่าเราสามารถจ่ายหนี้ที่เพิ่มมาได้มั๊ย และควรกู้เงินสำหรับเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ค่าเทอมบุตร ค่ารักษาพยาบาล หรือปิดภาระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงกว่า ไม่ควรก่อหนี้เพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างของฟุ่มเฟือย 

 

 

ก่อนที่เราจะใช้บริการเงินกู้ เราต้องรู้ว่าธนาคารหรือบริษัทที่ปล่อยกู้ คิดดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว หากเป็นดอกเบี้ยลอยตัว ต้องรู้ประเภทของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น MRR - 2%  และต้องได้รับตารางแสดงจำนวนเงินผ่อนต่องวดที่ระบุทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงเงื่อนไขในการปิดบัญชีก่อนกำหนด และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 

 

 

กรณีที่เราทำสัญญากู้ที่สามารถโปะปิดก่อนได้ ก็ควรรีบโปะ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย แต่ถ้าทำสัญญาที่มีเงื่อนไขการโปะปิดก่อนกำหนด ที่มีการเก็บเบี้ยปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะต้องคำนวณก่อนว่าคุ้มหรือไม่ ถ้าไม่คุ้ม การชำระหนี้ตามกำหนดสัญญาน่าจะดีกว่า

 

เหนือสิ่งอื่นใด ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ไม่ก่อหนี้เกินตัว รู้เท่าทันหนี้ แค่นี้เรื่องหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป แต่ถ้าใครกำลังประสบปัญหาหนี้รุมเร้า ต้องการปลดล็อกหนี้ มีเงินเหลือใช้ ปรึกษาการขอสินเชื่อกับทิสโก้ออโต้แคช แล้วค่อยตัดสินใจได้ที่ไลน์แอด @TISCOautocash หรือโทร. 02-123-4000 เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องการเงินให้คุณ