โปรโมชั่นและข่าวประชาสัมพันธ์

ความคุ้มครองมั่นใจทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรโมชั่น - ความคุ้มครองมั่นใจทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2561

สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา  หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จาก สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้


✔ อุบัติเหตุทั่วไป 100,000 บาท
✔ การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
✔ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  2. คุ้มครองนาน 6 เดือน นับจากวันที่สินเชื่อทะเบียนรถของผู้เอาประกันภัยอนุมัติและรับเงิน ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
  3. ความคุ้มครองจะยกเว้นภัยสงคราม และการก่อการร้าย และข้อยกเว้นทั่วไปตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐาน
  4. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด

 

  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมโทร. 02 633 6060


รับประกันภัยโดย