ประเมินวงเงินกู้

ประเมินวงเงินกู้

ตรวจสอบวงเงินกู้

เคยใช้บริการ
ไม่เคยใช้บริการ

อัตราการผ่อนชำระ

อัตราผ่อนชำระของวงเงิน บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ย ค่างวด (ต่อเดือน)

หมายเหตุ :

  1. ผลลัพธ์จากการประเมินราคาและวงเงินกู้นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือข้อผูกพันการอนุมัติสินเชื่อหลักเกณฑ์การอนุมัติวงเงินกู้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. รายได้สุทธิต่อเดือนขั้นต่ำควรเป็น 2 เท่า ของอัตราการผ่อนชำระ
  3. อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. (*) ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก